Robert Ilie

  • Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut CEITEC, Laboratórium molekulárnej onkológie II- solídne nádory, Bohunice, 625 00 Brno, Česká republika

Abstract name Year Section
Analýza vybraných mikroRNA u pacientov s kolorektálnym tumorom 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics