Ľudovít Mušák

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin

Abstract name Year Section
Analýza vybraných mikroRNA u pacientov s kolorektálnym tumorom 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics