Marcela Morvová Jr.

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
  • Katedra biofyziky a jadrovej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
  • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv delécie génu PDR16 na fluiditu cytoplazmatickej membrány kvasiniek 2016 Open section for students
Aplikácia vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie pri výskume kynurenínov v moči detských pacientov s depresiou 2017 Open section for students
Hladina neopterínu, tryptofánu a IDO aktivita v moči detských a adolescentných pacientov s depresívnou poruchou 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances