doc. RNDr. Erika Halašová PhD.

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Molekulová medicína, Malá Hora 11161/4C 03601 Martin, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biológie, Malá Hora 4, 03601 Martin
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biológie, Malá Hora 4, 036 01 Martin
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Malá Hora 4, 036 01 Martin
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Molekulová medicína, Malá Hora 11161/4C, 03601 Martin
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Martin, Slovensko
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biológie, Martin, Slovensko

Abstract name Year Section
Asociácia mikroRNA u nádorových ochorení 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Analýza asociácie medzi celkovým sérovým testosterónom a patologickým gleasonovým skóre u pacientov s karcinómom prostaty 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Štúdium deregulácie miRNA u pacientov s pľúcnym karcinómom 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Izolácia, spracovanie a charakterizácia zubných kmeňových buniek 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics