MUDr. Mirko Halaša

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Chirurgická klinika a Transplantačné centrum UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin

Abstract name Year Section
Asociácia mikroRNA u nádorových ochorení 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)