Ing. Miroslava Šarlinová PhD.

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Molekulová medicína, Malá Hora 11161/4C 03601 Martin, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Molekulová medicína, Malá Hora 11161/4C, 03601 Martin
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Molekulová Medicína, Malá Hora 11161/4C, 03601 Martin

Abstract name Year Section
Asociácia mikroRNA u nádorových ochorení 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Štúdium deregulácie miRNA u pacientov s pľúcnym karcinómom 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Cirkulujúce mikroRNA ako neinvazívna skorá diagnostika pľúcneho adenokarcinómu 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics