Eva Rakovská


Abstract name Year Section
Koncept Triple-Bottom-Line a jeho efektívne využitie pri hodnotení organizácie v troch základných líniách 2010 Ecology and Environmental Sciences