RNDr. Soňa Tkáčiková PhD.

  • Univerzita P.J. Šafárika, LF, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Analýza proteómu trombocytov-optimalizácia extrakčnej metódy 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances