MVDr. Zuzana Sihelská PhD.

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,
  • Ústav farmakológie, Katedra farmakológie a toxikológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 041 81 Košice

Abstract name Year Section
Využitie PCR-RFLP pri identifikácii animálnych druhov rodu Malassezia 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Výskyt mikroskopických vláknitých húb v pšenici 2017 Open section
Kontaminácia obilnín rodom Penicillium 2017 Open section
Malassezia spp. u ošípaných na Slovensku 2017 Open section
Prevalencia kvasiniek u poľovných plemien psov 2017 Open section
Stanovenie citlivosti PCR s ITS3/4 primermi využívanej pri diagnostike Malassezia spp. 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Testovanie citlivosti kvasiniek rodu Malassezia na vybrané esenciálne oleje 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Výskyt mykotoxínov rodu Fusarium v kukurici siatej 2018 Biotechnology and Food Technology
Výskyt patogénnych mikromycét u teliat 2018 Open section
Porovnanie antimykotickej senzitivity izolátov M. pachydermatis získaných od zdravých a chorých psov 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology