Tomáš Rajtík


Abstract name Year Section
Vplyv simvastatínovej terapie na odumieranie buniek nekrózou a apoptózou: úloha pleiotropného pôsobenia 2011 Open section for students