Ing. Michal Simon DrSc.

  • Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Fosforylácia proteínov ako indikátor kapacitácie býčích gamét 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics