Eva Pšidová PhD.

  • ÚEL SAV Zvolen, Zvolen

Abstract name Year Section
Odozva proveniencií buka lesného (Fagus sylvatica L.) na sucho 2011 Ecology and Environmental Sciences
Hodnotenie akumulácie prolínu počas dehydratácie u sadeníc buka lesného pochádzajúcich z rozdielnych proveniencií Slovenska 2012 Ecology and Environmental Sciences