Ing. Ladislav Hamerlík PhD.

  • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
  • Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Paleolimnologická štúdia proxy dát Popradského plesa 2016 Ecology and Environmental Sciences
Pakomáre (Chironomidae) ako indikátory klimatických oscilácií posledného milénia v sedimente Popradského plesa 2016 Ecology and Environmental Sciences