Ing. Michaela Belovičová

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Simulované feritíny 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology