Mgr. Veronika Farkašová PhD.

 • Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
 • Ústav pre výskum srdca SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, Slovenská republika
 • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, Slovensko
 • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, Slovenská republika
 • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 45, Slovenská republika
 • Slovenská akadémia vied, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovensko
 • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava 4, Slovenská republika
 • Centrum experimentílnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovenská Republika
 • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, SAV, Bratislava, Slovensko
 • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, SAV
 • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovensko
 • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca

Abstract name Year Section
Prevencia zlyhávania srdca aktiváciou vlastných adaptačných mechanizmov pri indukovanej záťaži 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Remote ischemic preconditioning effects tolerance to ischemia in hearts of spontaneously hypertensive rats in age dependant manner 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Využitie hmotnostnej spektrometrie v proteomickej analýze vzorky srdca po 1D gélovej elektroforéze 2017 Open section for students
Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok klasického a remote-ischemického preconditioningu 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Môže cvičenie aktivovať kardioprotektívnu signálnu dráhu PI3K/Akt? 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Adaptácia myokardu pri klinicky použiteľných formách ,,preconditioningu“ 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Age-related changes in resistance of rat hearts to ischemia and effect of remote ischemic preconditioning: Study of potential molecular mechanisms 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Úloha RISK signálnej dráhy v kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Ako vplýva nenútené cvičenie na srdce potkana? 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Proteomické analýzy a potenciálne proteínové interakcie zapojené do procesov kardioprotektívnej signalizácie srdcových mitochondrií v podmienkach metabolického preconditioningu 2018 Open section for students
Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok remote-ischemického preconditioningu: Štúdium molekulárnych mechanizmov 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Úloha proteínov regulujúcich mitochondriálne póry prechodnej permeability v podmienkach metabolického preconditioningu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Nedostatočná utilizácia kyslíka vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach patologickej záťaže 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics