Mgr. Ľubomír Lonek

  • Ústav pre výskum srdca SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, Slovenská republika
  • Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 45, Slovenská republika
  • Slovenská akadémia vied, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Prevencia zlyhávania srdca aktiváciou vlastných adaptačných mechanizmov pri indukovanej záťaži 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok klasického a remote-ischemického preconditioningu 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Môže cvičenie aktivovať kardioprotektívnu signálnu dráhu PI3K/Akt? 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Adaptácia myokardu pri klinicky použiteľných formách ,,preconditioningu“ 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics