Zuzana Tomková

  • Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Abstract name Year Section
Spojenie nekonvenčnej nutričnej terapie vitamínu C s doxorubicínom na podporu protinádorovej aktivity 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics