PharmDr. Natália Antoliková

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, SR

Abstract name Year Section
Spojenie nekonvenčnej nutričnej terapie vitamínu C s doxorubicínom na podporu protinádorovej aktivity 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics