Mgr. Ing. Katarína Jatzová

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie, Bratislava 4, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Úloha intrónov v rekombinácii mitochondriálnych genómov medzidruhových hybridov 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics