Ivana Pálešová


Abstract name Year Section
Potenciálna evapotranspirácia a jej vplyv na jesenné fenologické fázy vybraných drevín 2011 Ecology and Environmental Sciences