RNDr. Diana Pacaková

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
  • Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv melatonínu na neuroplasticitu prenatálne ožiarených zvierat 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv imobilizačného stresu na vybrané fyziologické parametre laboratórneho potkana v modeli depresie 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Pôsobenie imobilizačného stresu na zmeny v správaní laboratórnych zvierat 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics