RNDr. Jaroslav Blaško PhD.

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  • Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, SR
  • Prírodovedecká Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská Republika
  • Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava, Slovenská republika
  • Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, 84215 Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav, Bratislava, Slovensko
  • Chemický Ústav, Prírodovedecká Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
  • Chemický Ústav, Prírodovedecká Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Priama silanizácia vodných vzoriek neprchavých metabolitov prvoka Trypanosoma brucei a ich GC-MS/MS analýza 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
GC-MS/MS analýza výdychových plynov na prítomnosť n-alkánov ako markerov oxidačného stresu 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
GC-MS/MS analýza neprchavých organických látok v cigaretovom popole 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Sledovanie starnutia odtlačkov prstov metódou GC-MS/MS 2017 Open section
Novovyvinutá plynovochromatografická metóda analýzy nápojov vyrábaných z hrozna 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Použitie nízkotlakovej plynovej chromatografie s hmotnostno-spektrometrickou detekciou na analýzu rastlinných olejov a masla 2018 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Využitie MS na odhalenie falšovania včelieho vosku parafínom a stearínom 2018 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Analýza včelieho vosku pomocou HTGC-FID 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances