Mgr. Lucia Markušová-Bučková

  • Katedra fyzikálnej chémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika
  • Katedra fyzikálnej chémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Biodegradovateľné materiály pre ortopedické aplikácie 2016 Open section
Biodegradovateľné kovové materiály modifikované keramickým filmom 2017 Open section