prof. RNDr. Ján Gáper CSc.

  • Technická univerzita, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Zvolen, Slovenská republika
  • Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostrava, Česká republika

Abstract name Year Section
Rýchla identifikácia drevorozkladajúcich húb rodu Ganoderma na základe ITS-PCR-RFLP analýzy restrikčnou endonukleázou BsuRI 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics