Mgr. Terézia Gašparcová

  • Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie, Banská Bystrica, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Rýchla identifikácia drevorozkladajúcich húb rodu Ganoderma na základe ITS-PCR-RFLP analýzy restrikčnou endonukleázou BsuRI 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics