Mgr. Lenka Slušná

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Optická charakterizácia polymérov založených na benzo [1,2-b;4,5-b´]ditiofén derivátoch na prípravu fotovoltických článkov. 2016 Open section