prof. RNDr. Peter Fedoročko CSc.

  • Katedra bunkovej biológie UPJŠ v Košiciach, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Biozobrazovanie nádorov pomocou fluorescenčných nanočastíc 2016 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Hmotnostno-spektrometrická analýza proteómu ako nástroj v systémovej biológii 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances