Mgr. Ivana Smoradová

  • Katedra fyzikálnej chémie UPJŠ v Košiciach, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Biozobrazovanie nádorov pomocou fluorescenčných nanočastíc 2016 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics