Renáta Oriňaková

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej chémie, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Biodegradovateľné kovové materiály pre použitie v tkanivovom inžinierstve 2016 Open section for students
Elektrochemická detekcia inzulínu na elektródach modifikovaných nanočasticami ZnO 2020 Open section