Mgr. Jan Macko

  • Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava,

Abstract name Year Section
Modulácia hydrofobicity mikro- a nanotextúrnych povrchov pre adhéziu živých bunkových línií 2016 Open section