MVDr. Mária Milkovičová PhD.

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,
  • Ústav biochémie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice

Abstract name Year Section
Význam podávania antianemík počas gravidity 2016 Open section for students
Sulfónamidy a ich použitie v humánnej a veterinárnej medicíne 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology