RNDr. Marcela Valko-Rokytovská PhD.

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,
  • Ústav biochémie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,
  • Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Význam podávania antianemík počas gravidity 2016 Open section for students
Sulfónamidy a ich použitie v humánnej a veterinárnej medicíne 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Možnosti terapie rakoviny štítnej žľazy 2018 Open section for students
Farmakoterapia bolesti a biochemický profil moču 2018 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Biologický profil moču počas gravidity 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Syntéza a využitie alkaloidu tryptantrínu 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Metabolomická profilácia ochorenia dna 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Biochemický profil moču pri karcinóme mliečnej žľazy 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Simultánne stanovenie a monitoring metabolizmu tyrozínu a tryptofánu v moči pomocou HPLC 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances