Mgr. Andrea Halaganová

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Univerzita Jozefa Pavla Šafárika, Košice, Slovakia
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovakia
  • Ústav chemickývh vied PF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Štúdium vplyvu polyetylénglykolu na konformáciu G-kvadruplexov odvodených od telomérnych sekvencií DNA 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Interakcie rôznych štruktúrnych motívov G-kvadruplexovej DNA s tioflavínom T 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Analýza G-kvadruplexov odvodených od vírusov Eboly a ich interakcií s tiazolovou oranžou 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Interakcie tiazolovej oranž s Triplexovou a G-kvadruplexovou DNA 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Metabolomický profil depresívnych zvierat sa prejavil zmenami v aminokyselinách a biogénnych amínoch: potenciál pre včasnú diagnostiku klinickej depresie? 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics