doc. RNDr. Matúš Peter PhD.

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Interakcia mikroskopickej vláknitej huby Scopulariopsis brevicaulis s Hg(II) v podmienkach laboratórnej kultivácie 2016 Ecology and Environmental Sciences