Mgr. Čerňanský Slavomír PhD.

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Interakcia mikroskopickej vláknitej huby Scopulariopsis brevicaulis s Hg(II) v podmienkach laboratórnej kultivácie 2016 Ecology and Environmental Sciences