PharmDr. Elena Podskocova PhD.

  • Ortopedická ambulancia, Bratislava
  • Ortopedická ambulancia, Bratislava,
  • Ortopedická ambulancia, Vajnorská 40, 832 63 Bratislava

Abstract name Year Section
Synovitída kolena po artroskopii pre dekompenzovanú gonartrózu 3. stupňa 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Sonograficky navigovaná artroskopia koxy 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Artikulárny exsudát v periartroskopickom období 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Perioperačný nález v reumochirurgii v skorých štádiách patogenézy 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Semipatológická fraktúra v oblasti chirurgického krčka humeru 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Implementácia sonografie do ortopedickej praxe 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)