prof. Michal Toropila CSc.

  • Ústav biológie, zoológie a radiobiológie UVLF v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Terapia kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom betablokátorov 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv „vilcacory“ na orgánové systémy človeka 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Štatistické zhodnotenie užívania betablokátorov v Slovenskej republike 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vybrané produkty s obsahom kyanogénnych glykozidov a ich nástrahy 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Rod artemia – modelový organizmus vo vedeckom výskume 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology