Mgr. Ivona Grocká


Abstract name Year Section
Terapia kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom betablokátorov 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Štatistické zhodnotenie užívania betablokátorov v Slovenskej republike 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology