Mgr. Radka Eckerová

  • Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie, Košice, SR
  • Ústav biológie, zoológie a radiobiológie UVLF v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie, Košice, Slovenská republika
  • Ústav biológie, zoológie a radiobiológie UVLF v Košiciach, 041 81 Košice, Slovenská republika
  • Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 04001, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Terapia kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom betablokátorov 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv „vilcacory“ na orgánové systémy človeka 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Štatistické zhodnotenie užívania betablokátorov v Slovenskej republike 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv podávania Aloe Vera Barbadensis Miller na antioxidačný status poštových holubov 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Klinčekovec voňavý a Fenikel obyčajný, silice pôsobiace pri ochorení i v prevencii 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Síra a jej formy, výskyt, ťažba a zdraviu prospešné kúpele 2017 Ecology and Environmental Sciences
Vybrané produkty s obsahom kyanogénnych glykozidov a ich nástrahy 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Rod artemia – modelový organizmus vo vedeckom výskume 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Zhodnotenie vplyvu glyfosátu na biotu 2017 Ecology and Environmental Sciences