Anna Zahoranová

  • Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Abstract name Year Section
Ochrana osiva pšenice - moridlo vz. nízkoteplotná plazma 2016 Open section for students
Ovplyvnenie klíčivosti a rastových parametrov osiva obilnín nízkoteplotnou plazmou 2016 Open section for students