Lucia Hoppanová

  • Ústav biochémie a mikrobiológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Radlinského 9,812 37 Bratislava

Abstract name Year Section
Ochrana osiva pšenice - moridlo vz. nízkoteplotná plazma 2016 Open section for students
Ovplyvnenie klíčivosti a rastových parametrov osiva obilnín nízkoteplotnou plazmou 2016 Open section for students