Mgr Katarína Gašová

  • Ústav ekológie lesa, SAV, Zvolen,

Abstract name Year Section
Obsah živín v opadankovom horizonte vo vybraných bukových geobiocenózach 2016 Ecology and Environmental Sciences