Angelika Púzserová

  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Kardiovaskulárne a behaviorálne rozdiely u samčích potkanov s rôznou predispozíciou k hypertenzii v modeli sociálneho stresu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics