doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová CSc.

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Využitie mikroorganizmov pri znižovaní obsahov liečiv a drog v odpadových vodách 2015 Open section for students