Mgr. Slavomír Čerňanský PhD.

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie, Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Využitie mikroorganizmov pri znižovaní obsahov liečiv a drog v odpadových vodách 2015 Open section for students
Produkcia kyseliny šťaveľovej rôznymi kmeňmi Aspergillus niger 2017 Ecology and Environmental Sciences
Extrakcia kovov z e-odpadu lúhovaním kmeňmi Aspergillus niger 2017 Ecology and Environmental Sciences