Ing. Peter Kis

  • Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Syntéza 4-nitrofenyl-β-D-apiofuranozidu - chromogénneho substrátu pre spektrofotometrické stanovenie β-apiozidáz 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Enzymatické acetylácie prekurzorov fenylpropanoidných glykozidov 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology