prof. RNDr, Pavol Rajec DrSc.

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Adsorptive properties of chitosan membranes 2015 Ecology and Environmental Sciences