Mgr. Ivana Vidličková

  • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  • Virologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Optimalizácia expresie a purifikácie PG domény tumor-asociovanej karbonickej anhydrázy IX 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics