Mgr. Zdenko Levarski PhD.

 • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzitný vedecký park, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 84215 Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitný vedecký park, Ilkovičova 8, 842 16 Bratislava, Slovenská republika
 • Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitný vedecký park, Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 842 16 Bratislava, Slovenská republika
 • Vedecký park Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Ilkovičova 6, 4215 Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra molekulárnej biológie,Ilkovičova 6, 84215, Bratislava 4, Slovensko
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park ,Ilkovičova 8, 84215, Bratislava 4, Slovensko
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina , Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
 • Vedecký park Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia

Abstract name Year Section
Optimalizácia expresie a purifikácie PG domény tumor-asociovanej karbonickej anhydrázy IX 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Príprava vektora na expresiu alkohol dehydrogenázy s N-terminálnym glykozylačným miestom v Escherichia coli 2016 Open section for students
Optimalizácia produkcie kataláz-peroxidáz využitím chaperónovej koexpresie 2017 Biotechnology and Food Technology
Efektívna stratégia expresie transmembránového proteínu TerC a jeho počiatočná purifikácia 2017 Open section for students
Heterologická expresia a purifikácia neuropeptidu ITPL z Bombyx mori v Escherichia coli 2017 Open section for students
Vplyv vhodného výberu detergentu na izolačné a purifikačné kroky membránových proteínov reprezentovaný na proteíne TerC 2018 Open section for students
Expresia tyroidnej peroxidázy z Branchiostoma belcheri v Escherichia coli a jej optimalizácie 2018 Open section for students
Efekt termostabilnej rekombinantnej katalázy AfKatG ako prídavku rastových médií potravinárskych kmeňov 2018 Biotechnology and Food Technology
Príprava rekombinantného plazmidu s inzertom šaperón-like génu z Cronobacter sakazakii pod indukovateľným lac wt promótorom 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Baktéria s najrýchlejším životným cyklom- Vibrio natriegens ako potenciálny kmeň pre heterologickú expresiu 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Expresia alkoholdehydrogenázy vo Vibrio natriegens 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Produkcia termostabilnej katalázy-peroxidázy s vnesenými bodovými mutáciami v expresnom systéme E. coli 2019 Biotechnology and Food Technology
Expresia rekombinantnej alkoholdehydrogenázy z Rhodococcus ruber 2019 Biotechnology and Food Technology