RNDr. Júlia Kudláčová

  • Prírodovedecká fakulta,Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika
  • Katedra biochémie, ÚCHV, PF UPJŠ, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Využitie fluorescenčnej spektroskopie na stanovenie fáz kromoglykátu sodného 2015 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Vplyv tvorby nanoklastrov zo vzácnych kovov na vlastnosti proteínov 2016 Open section